Hydraulik & ventiler

När det handlar om hydraulik så är det ju vätska eller luft som bildar ett högt tryck så att själva komponenten kan fungera. Och i de här hydraulik sakerna så brukar det finnas riktningventiler som ser till att rikta luften eller vätskan till den plats den ska för att göra sin uppgift. Det är väldigt komplicerade saker det här måste jag säga. Men det är tack vare dem som vi har till exempel lyftkranar och sådana saker. Så det är verkligen nödvändigt om man säger så. Det är riktigt häftigt också.